Uszkodzenie auta w wyniku wypadku drogowego nie musi oznaczać pozbawienia środka transportu na czas naprawy czy konieczności drogiego wynajmu. Polskie przepisy przewidują, że poszkodowanym przysługują samochody zastępcze z OC sprawcy wypadku. Kiedy otrzymamy auto i jak długo będziemy mogli z niego korzystać?

Dla kogo auta zastępcze z OC?

Wykupienie polisy OC (odpowiedzialność cywilna) dla samochodu w Polsce jest obowiązkowe. Pieniądze ze składek ubezpieczyciele przeznaczają na likwidację szkód wyrządzonych przez dany samochód innym uczestnikom ruchu drogowego. Jedną z takich szkód są samochody zastępcze.

Auto zastępcze przysługuje nie tylko przedsiębiorcom, którzy wykorzystują pojazd do wykonywania działalności biznesowej, ale także osobom prywatnym. Obecnie Towarzystwa Ubezpieczeniowe są zobligowane pokryć koszty wynajmu samochodów zastępczych niezależnie od przeznaczenia uszkodzonego auta oraz jego sposobu wykorzystania. W praktyce oznacza to, że poszkodowany nie musi udowadniać, że pojazd jest mu niezbędny na co dzień (np. do dojazdów do pracy).

Wyjątkiem jest wynajem aut zastępczych, gdy obie strony zostały poszkodowane. W tym przypadku, ubezpieczyciel może odmówić wynajmu auta zastępczego na koszt polisy OC.

Wynajem auta z OC sprawcy – ile można z niego korzystać?

Auta zastępcze z OC sprawcy przysługują poszkodowanemu do momentu, gdy wyrządzona szkoda zostanie zlikwidowana. Gdy jest to szkoda częściowa, samochód zastępczy otrzymamy na czas jego naprawy w warsztacie mechanicznym.

Inaczej wyglądają procedury w przypadku szkody całkowitej. Gdy samochód nadaje się wyłącznie do kasacji, wynajem auta z OC sprawcy przysługuje aż do momentu, gdy kupimy nowy samochód za wypłacone odszkodowanie (kwestię tę uregulowała uchwała Sądu Najwyższego wydana 22 listopada 2013 roku). Warto jednak pamiętać, że ubezpieczyciele pilnują terminów i nie pokryją kosztów wynajmu samochodu na wiele miesięcy.

Wynajem samochodu zastępczego – dobór modelu

Auto zastępcze ma zapewnić środek transportu na czas naprawy uszkodzonego pojazdu lub zakup nowego samochodu w przypadku, gdy w wyniku wypadku, ulegnie on całkowitemu zniszczeniu (kwalifikuje się do kasacji). Na koszt polisy OC sprawcy nie jest jednak możliwy wynajem dowolnego auta.

Wypożyczalnia samochodów, oferująca bezgotówkowy wynajem aut z OC sprawcy, pomaga klientom dobrać odpowiedni model. Musi to być samochód tej samej lub niższej klasy, co zniszczony pojazd. Na koszt ubezpieczyciela nie można wypożyczyć luksusowego Suv-a w miejsce samochodu miejskiego klasy A czy kompaktu klasy C.

Koszty nie zostaną również pokryte w przypadku zbyt wygórowanych stawek naliczanych przez wypożyczalnię. Towarzystwa Ubezpieczeniowe prowadzą statystyki dotyczące średnich stawek wynajmu w danym regionie i na tej podstawie ustalają górny limit kosztów samochodu zastępczego z OC sprawcy wypadku. Najlepiej jest skontaktować się z ubezpieczycielem i poinformować go telefonicznie o konieczności dopełnienia procedur związanych z likwidacją szkody.

Podsumowanie

Auta zastępcze z OC sprawcy przysługują wszystkim poszkodowanym, których auto nie nadaje się do jazdy w wyniku szkód poniesionych w wypadku drogowym. Z samochodu tego można korzystać przez czas potrzebny na likwidację szkody. Ubezpieczyciele pokrywają koszty wynajmu samochodu tej samej lub niższej klasy, co uszkodzony pojazd, a koszty są obliczane na podstawie średnich stawek w danym regionie.

Podobne artykuły
Napisz do nas

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Tekst nieczytelny? Zmień go.