Odkąd w Polsce obowiązuje jednolite prawo dotyczące rekompensaty kosztów z tytułu użytkowania auta zastępczego, ubezpieczyciele nie mają wyboru. Czy im się to podoba, czy nie, muszą respektować prawo poszkodowanych do dysponowania środkiem transportu na czas naprawy własnego pojazdu. Niektórzy zainteresowani wciąż wybierają jednak drogę auto-casco.

Auto zastępcze z towarzystwa ubezpieczeniowego

Poszkodowani dysponujący pakietami AC, mogą zwykle domagać się od ubezpieczyciela wydania auta zastępczego. W praktyce przyznanie samochodu trwa przynajmniej kilka dni, tzn. do momentu przyjęcia i zaakceptowania wniosku. Choć obecnie gros procedur została przeniesiona na kanwę Internetu, czas oczekiwania na decyzję ubezpieczycieli nadal nie zalicza się do najkrótszych. W oczekiwaniu na wiadomość, poszkodowanemu nie pozostaje nic innego, jak posiłkować się środkami komunikacji miejskiej lub współdzielić drugi samochód (o ile występuje) z członkami rodziny.

Przykładowy samochód zastępczy z terenu Białegostoku

Wedle starych praktyk, poszkodowany może zostać również zaskoczony komunikatem: chwilowo nie możemy przekazać samochodu zastępczego ze względu na braki we flocie. Jest to typowa taktyka, mająca na celu zniechęcenie drugiej strony do podejmowania dalszych działań. Zwłaszcza w przypadku klientów nieobeznanych z własnymi prawami, wymówka zwykła być podtrzymywana przez cały okres naprawy uszkodzonego pojazdu, oczywiście dla zminimalizowania strat.

Druga sytuacja dotyczy przyznania auta zastępczego na okres niewspółmierny do potrzeb (mowa zwykle o kilku dniach). Maksymalne skracanie czasu użyczenia samochodu zastępczego jest niestety typowe dla umów AC zawieranych z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Na etapie ich podpisywania klienci zwykli bowiem zwracać uwagę głównie na cenę – nie na zapisane drobnym makiem fragmenty tekstu.

Auto zastępcze z OC sprawcy

Znacznie mniej problemów nastręcza uzyskanie auta zastępczego z OC sprawcy. Wystarczy jedynie wyrazić we wniosku wysyłanym do ubezpieczyciela sprawcy wolę ubiegania się o rekompensatę kosztów z tytułu najmu auta zastępczego, a następnie poszukać pojazdu odpowiadającego specyfiką temu uszkodzonemu. Można też od razu zwrócić się do wypożyczalni samochodów, które specjalizują się m.in. w wypełnianiu wniosków odszkodowawczych oraz reprezentowaniu strony poszkodowanej przed towarzystwem ubezpieczeniowym w toku całego postępowania.

Przykładowo w naszym WRC Cars z Białegostoku obowiązuje zasada obsługi kompleksowej. Klient zawiadamia nas, że miał wypadek i potrzebuje samochodu zastępczego. Przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia lawetą oraz wytypowanym przez niego pojazdem, który przekazujemy od ręki, dopełniając na miejscu wszelkich formalności. Samochód uszkodzony jest tymczasem przetransportowywany do warsztatu, gdzie będzie oczekiwał na oględziny i naprawę. W sytuacjach ekstremalnych, gdy dochodzi do tzw. szkody zupełnej, czyli niemożności przywrócenia samochodu Klienta do stanu pierwotnego, posługuje się on pojazdem zastępczym aż do momentu zakupu nowego środka transportu. Trzeba jednocześnie zaznaczyć, że cała procedura odbywa się dla niego bezkosztowo, a rozliczenia następują na linii wypożyczalnia – ubezpieczyciel.

Jasno zatem wynika, że auto zastępcze z OC sprawcy jest rozwiązaniem o wiele korzystniejszym niż bazowanie na warunkach pakietu AC. Towarzystwa ubezpieczeniowe wciąż wolą raczyć swoich klientów skomplikowanymi formalnościami, pojazdami zastępczymi umiarkowanej jakości oraz problemami na etapie oględzin. Z drugiej strony wypożyczalnie aut, znające doskonale rynek ubezpieczeń, służą nie tylko flotą pojazdów, ale także fachowym wsparciem. Może się ono okazać nieocenione w trakcie dochodzenia swoich praw lub dyskutowania poszczególnych elementów raportu szkód.

W kolejnym artykule poruszymy tym razem temat wynajmu lawety na cele zakupu samochodu za granicą. Zapraszamy!

Podobne artykuły
Napisz do nas

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Tekst nieczytelny? Zmień go.