Uzyskanie auta zastępczego na czas naprawy własnego pojazdu lub nawet zakupu nowego (w razie szkody całkowitej) przestało być w Polsce problemem. W dużej mierze dzięki zaangażowaniu Rzecznika Ubezpieczonych, Sąd Najwyższy w 2011 r. obalił ostatecznie dotychczasową politykę towarzystw ubezpieczeniowych, niekorzystną skądinąd dla ich klientów.

Auto zastępcze dla każdego

Do momentu wydania wspomnianego orzeczenia, ubezpieczyciele stali na stanowisku, że zwrot kosztów z tytułu wynajmu auta zastępczego nie należy się poszkodowanym. Kiedy jednak zostali postawieni przed faktem dokonanym, prędko zaczęli uwzględniać w formularzach likwidacji szkody pole przeznaczone wynajmowi auta na czas naprawy.

Do zmiany sytuacji poszkodowanych w dużej mierze przyczyniły się również wypożyczalnie samochodowe, które zaczęły wychodzić z ofertami bezkosztowego wynajmu aut zastępczych z OC sprawcy. Poszkodowani, reprezentowani przez firmy pokroju WRC Cars z Białegostoku, zyskali tym samym znacznie większe poparcie, gdyż ich interes zaczął się pokrywać z interesem przedsiębiorców prowadzących wypożyczalnie. Ci ostatni musieli przecież uzyskać rekompensatę kosztów udzielenia dzierżawy. Wobec braku jakichkolwiek argumentów, towarzystwa ubezpieczeniowe zaczęły wypłacać więc odszkodowania w pełnym zakresie, pokrywając koszty naprawy pojazdu oraz koszty wynajmu samochodów zastępczych.

Analogiczne prawa zaczęły również przysługiwać poszkodowanym w kolizjach, których sprawcy:

  • zbiegli z miejsca zdarzenia i pozostają niezidentyfikowani,
  • nie posiadają ubezpieczenia OC pojazdu.

W ich przypadku za rekompensatę kosztów likwidacji szkody był odpowiedzialny powołany do rozpatrywania podobnych spraw podmiot, czyli Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Po orzeczeniu Sądu Najwyższego, UFG zaczął automatycznie pokrywać koszty związane z wynajmem aut.

Jak uzyskać rekompensatę z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego?

Aby uzyskać auto zastępcze pomimo braku posiadania przez sprawcę ważnego ubezpieczenia OC lub w razie jego ucieczki z miejsca zdarzenia, należy dopełnić kilku podstawowych formalności. W pierwszym przypadku wystarczy spisanie samego oświadczenia sprawcy oraz innych uczestników kolizji. Pomocne może się również okazać zgromadzenie danych osobowych świadków. Wszelkie poważniejsze zdarzenia drogowe najlepiej oczywiście zgłaszać od razu policji.

Udział funkcjonariuszy w/w służb będzie niezbędny, jeżeli sprawca wypadku zbiegnie z miejsca zdarzenia, a jego tożsamość pozostanie nieznana. Tylko na podstawie spisanego przez nich protokołu UFG może wszcząć postępowanie likwidacji szkody.

Rekomendacja za wynajem auta Białystok

Po skompletowaniu całej niezbędnej dokumentacji, należy zgłosić się do wystawcy polisy naszego pojazdu, który powiadomi UFG o całym zdarzeniu i będzie nas reprezentował w toku procedury. Dla wyjaśnienia, wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe działające na terenie Polski są zobowiązane do odprowadzania składek na rzecz UFG i nie mają prawa odmowy przyjęcia naszego wniosku.

Wypożyczalnia samochodów a UFG

Rola wypożyczalni samochodów w procesie uzyskiwania rekompensaty w opisanych okolicznościach jest dokładnie taka sama, jak dla sytuacji standardowej. Jedyna różnica polega na zmianie podmiotu dokonującego wypłaty środków. Poszkodowany, który zdecyduje się na reprezentację wypożyczalni jest zwalniany z konieczności kontaktów bezpośrednich z ubezpieczycielem oraz uiszczania jakichkolwiek wpłat z tytułu wynajmu (analogiczna procedura obowiązuje dla aut zastępczych z OC sprawcy).

Do auto wypożyczalni można zgłosić się już po wypełnieniu wniosku o wszczęcie postępowania likwidacyjnego lub zaraz po kolizji. Zwłaszcza druga z wymienionych opcji jest korzystna z punktu widzenia poszkodowanego, gdyż zapewnia możliwość maksymalnego ograniczenia czasu spożytkowanego na załatwianie formalności oraz maksymalnego wydłużenia czasu dysponowania autem zastępczym.

Dziękując za odwiedziny na naszym blogu, zachęcamy do zapoznania się z kolejnym artykułem. Przeprowadzimy w nim porównanie wynajmu długoterminowego oraz zakupu samochodu niskobudżetowego.

Podobne artykuły
Napisz do nas

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Tekst nieczytelny? Zmień go.