Wynajem auta zastępczego z OC sprawcy powoduje, że poszkodowany w wypadku lub kolizji, którego auto uległo uszkodzeniu, może korzystać z wynajętego pojazdu podobnej klasy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Różnice w warunkach wypożyczenia są nieodczuwalne, ponieważ w przypadku ewidentnej winy sprawcy, jego towarzystwo ubezpieczeniowe pokrywa względem poszkodowanego wszystkie koszty związane z wynajmem auta zastępczego w oparciu o faktury z wypożyczalni. Różnica zauważalna dla Najemcy dotyczy natomiast stopnia uszkodzenia jego auta oraz faktu, czy zostanie ono naprawione, czy stan uniemożliwia naprawienie szkód i konieczna jest kasacja pojazdu.

Auto zastępcze z OC sprawcy w przypadku szkody częściowej

Szkoda częściowa występuje wtedy, gdy naprawa pojazdu jest uzasadniona ekonomicznie, czyli gdy koszt naprawy nie przekroczy rzeczywistej wartości auta. Jeżeli zatem auto nie jest bardzo zniszczone i w ocenie rzeczoznawcy uzasadnione jest oddanie pojazdu do warsztatu, nie zachodzi potrzeba uznania szkody całkowitej.

Na czas naprawy osobie poszkodowanej przysługuje auto zastępcze, które można wynająć z wypożyczalni aut. Powinien to być model klasy takiej samej lub niższej względem auta uszkodzonego, ponieważ jeżeli wypożyczone zostanie auto klasy wyższej, ubezpieczyciel może odmówić pokrycia kosztów wynajmu. Oczywiście pojazd udostępniany jest na cały czas trwania naprawy, do momentu odebrania własnego samochodu z warsztatu. Udogodnienia w kwestiach formalnych oferuję często zarówno wypożyczalnia, jak i sam ubezpieczyciel, dlatego często udział osoby poszkodowanej w późniejszych procedurach jest ograniczony do minimum.

Szkoda całkowita a auto zastępcze z OC sprawcy

Jeżeli szacowany koszt naprawy samochodu w autoryzowanym serwisie przekroczyłby wartość pojazdu sprzed wypadku, uznawana jest szkoda całkowita. W takiej sytuacji również warto skorzystać z auta zastępczego z OC sprawcy zdarzenia. Warunki doboru są takie same, jak opisane powyżej, czyli samochód powinien znajdować się w klasie równej lub niższej względem pojazdu uszkodzonego.

Auto z OC sprawcy a szkoda

Auto zastępcze udostępniane jest niezwłocznie po zgłoszeniu się Klienta do wypożyczalni, jeżeli nie istnieją żadne przeciwwskazania do wynajmu, a czas, przez jaki pojazd ten będzie użytkowany zależy od daty uzyskania odszkodowania oraz zakupu innego auta przez Klienta. Nie powinno się oczywiście bez wyraźnej przyczyny wydłużać okresu wynajmu, niemniej jednak w uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel nie odmówi pokrycia kosztów.

W praktyce oznacza to czas na:

  • uzyskanie odszkodowania – w zależności od towarzystwa ubezpieczeniowego różne mogą być procedury, dlatego ani ten okres ani żaden z dwóch poniższych nie powinien być określony konkretną datą,
  • rozporządzenie wrakiem auta – uszkodzony samochód zazwyczaj nadal stanowi określoną wartość, dlatego można go sprzedać w odpowiednim punkcie skupu lub wnioskować do ubezpieczyciela o naliczenie odszkodowania pomniejszone o wartość wraku,
  • zakup innego pojazdu na własny użytek – teoretycznie kolejne auto można zakupić w kilka godzin, natomiast jeżeli ma to być zakup przemyślany, poprzedzony poszukiwaniami, może zająć kilka dni lub tygodni; w tym czasie można swobodnie korzystać z pojazdu zastępczego.

Korzyść finansowa ze zbycia wraku oraz koszt nabycia innego auta to kwoty, które nie sposób w pełni doprecyzować przed zawarciem faktycznych transakcji, natomiast klarowne są koszty wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy, ponieważ ustalane są przez wypożyczalnię i można je ewentualnie negocjować.

Auto zastępcze z OC sprawcy? Propozycja WRC Cars w Białymstoku

W naszej wypożyczalni wynajem samochodów zastępczych jest często wybieraną usługą, dlatego nieustannie dostosowujemy ją do aktualnych potrzeb użytkowników. Wystarczy jeden telefon, lub bezpośredni kontakt aby przekonać się, co możemy zaproponować w kwestii auta zastępczego z OC sprawcy w Białymstoku i okolicach.

Podobne artykuły
Napisz do nas

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Tekst nieczytelny? Zmień go.