Poszkodowani w wypadkach drogowych mają obecnie możliwość sfinansowania wynajmu samochodu zastępczego z OC sprawcy zdarzenia. Choć orzecznictwo nie narzuca pod tym względem praktycznie żadnych obostrzeń, istnieje jednak wąska grupa, która nie będzie miała możliwości skorzystania ze wspomnianego przywileju.

Stanowisko Sądu Najwyższego

Jak już wspominaliśmy w jednym z poprzednich artykułów, kluczowe dla poszkodowanych w wypadkach drogowych okazało się orzeczenie Sądu Najwyższego z 17.11.2011 r. W odpowiedzi na pytania Rzecznika Ubezpieczonych, jasno określono, że ubezpieczyciele winni pokrywać nie tylko koszty naprawy pojazdu poszkodowanego, ale także koszty wynajmu samochodu zastępczego. Spotkało się to oczywiście z protestami ze strony towarzystw ubezpieczeniowych oraz próbami nierespektowania przywołanej uchwały. Koniec końców, musieli oni jednak zaakceptować prawo poszkodowanych do dysponowania samochodem zastępczym na czas:

  • przywrócenia do stanu używalności pojazdu poszkodowanego,
  • zakupu przez poszkodowanego nowego pojazdu w razie wystąpienia szkody całkowitej (tu: niemożność lub nieopłacalność naprawy).

Niuanse prawne

W myśl omawianego orzecznictwa, nie jest zgodne z prawem wymaganie od ubezpieczyciela wydania samochodu zastępczego i vice versa – wydanie przez ubezpieczyciela samochodu zamiast wypłaty środków pokrywających koszty wynajmu. Rozliczenia muszą następować w formie pieniężnej.

Poszkodowani nie potrzebują żadnej zgody ubezpieczyciela, by skorzystać z usług wypożyczalni samochodów. Rozliczenie kosztów wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy powinno następować po jego zakończeniu, na podstawie przedłożonych rachunków lub faktur. W praktyce wygląda to tak, że towarzystwa ubezpieczeniowe uwzględniają zapis o woli wynajmu samochodu zastępczego we wnioskach o likwidację szkody. Z kolei wypożyczalnie przejmują na siebie odpowiedzialność dalszych kontaktów z ubezpieczycielem i wybawiają klientów od konieczności uiszczania jakichkolwiek opłat. (świadczy o tym choćby przykład WRC Cars z Białegostoku). Warunkiem wypłaty odszkodowania w pełnym wymiarze jest jednak wypożyczenie samochodu o porównywalnej klasie względem pojazdu prywatnego. Należy też bazować na ofercie wypożyczalni aut oferujących ceny typowe lokalnemu rynkowi.

SN zwraca również uwagę, że status prawny poszkodowanego nie ma żadnego wpływu na możliwość wynajmu samochodu zastępczego. Zarówno osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jak i przedsiębiorcy wykorzystujący pojazd w celach komercyjnych mogą korzystać pod tym względem z analogicznych uprawnień.

Samochód zastępczy nie dla wszystkich

Z zasady, samochód zastępczy należy się również tym poszkodowanym, którzy teoretycznie dysponują drugim samochodem (np. partnera), ale nie mogą go użytkować w taki sposób, w jaki użytkowaliby pojazd posiadany na wyłączność. Innymi słowy: jeśli współdzielenie pojazdu z drugą osobą rodziłoby komplikacje (np. utrudnienia w codziennym docieraniu do pracy), wówczas ubezpieczyciel nie może odmówić zwrotu kosztów wynajmu auta zastępczego. Jeśli jednak poszkodowany posiada inny pojazd, na co dzień niewykorzystany, wydatek na wynajem auta zastępczego z OC sprawcy nie byłby, w rozumieniu prawa, ekonomicznie uzasadniony.

Analogicznej ocenie podlegają roszczenia poszkodowanych, którzy podtrzymywali wynajem samochodu zastępczego, pomimo:

  • niewykorzystywania wynajętego środka transportu,
  • przerwania naprawy na czas rozpatrzenia przez ubezpieczyciela niezasadnego odwołania od jego pierwotnej decyzji dot. zakresu likwidacji szkody,
  • niepodejmowania sprzedaży samochodu objętego szkodą całkowitą oraz niepodejmowania kroków mających na celu zakup nowego środka transportu.

Wynajem auta zastępczego nie jest również uważany za uzasadniony w pełnym wymiarze w przypadku:

  • wstrzymywania naprawy pojazdu do momentu wydania przez ubezpieczyciela decyzji o przyjęciu odpowiedzialności za likwidację szkody, jeśli zakres szkody został wcześniej właściwie określony przez rzeczoznawcę,
  • wstrzymywania naprawy do chwili wypłaty rekompensaty,
  • opóźnień ze strony warsztatu, który zajmuje się likwidacją szkody,
  • konieczności ponownej naprawy, wynikającej z błędu warsztatu.

Należy jednocześnie zaznaczyć, że ciężar udowodnienia częściowego lub całkowitego braku uzasadnienia dla wynajmu auta zastępczego z OC sprawcy spoczywa na dłużniku, czyli na towarzystwie ubezpieczeniowym.

Samochód osobowy do wynajmu

Wynajem auta – podsumowanie

Jak widać, przypadki, gdy poszkodowany może spotkać się z odmową refundacji kosztów wynajmu samochodu zastępczego są bardzo nieliczne i zależą w dużej mierze od jego postępowania. Jeśli więc będziemy kierować się szeroko rozumianą zasadą współdziałania wierzyciela z dłużnikiem, wypożyczalnia aut, z usług której zdecydujemy się skorzystać, nie powinna mieć problemu z wyegzekwowaniem od ubezpieczyciela pełnowymiarowej rekompensaty.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą kolejną publikacją, w której rozwiniemy temat transportu towarowego i osobowego w kontekście wynajmu busa.

Podobne artykuły
Napisz do nas

Przed przyjazdem prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się.

Tekst nieczytelny? Zmień go.